เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 6 ก้าวด้วยธรรม ก้าวด้วยใจ เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาล

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 6 ก้าวด้วยธรรม ก้าวด้วยใจ เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาล 
     ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05.00 น. ณ บริเวณหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อนำเงินที่ได้จากการบริจาคไปสร้างอาคารให้กับโรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และบริจาคให้โรงพยาบาล 17 แห่ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์การรักษาเยียวยากรณีเร่งด่วน