เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

​- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 1 (รอบตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

 

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 2 (รอบตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
 

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 1 (รอบตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
 

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี2562 ครั้งที่ 2 ทั้งปีงบประมาณ (รอบตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 1 (รอบตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
 

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
 

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ตุลาคม2560-กันยายน 2561)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
 

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 1 (รอบตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)  ดาวน์โหลดเอกสาร     (จำนวนผู้เข้าชม : 0)
 

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (รอบตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)   ดาวน์โหลดเอกสาร>>​   
 

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 2 (รอบตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>