เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564

#ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564
รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 7 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  มอบหมายให้นายสุชาติ ชื่นกมล เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 
ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านไผ่ โดยมีนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธาน
#SAVE BANPHAI  #ANTI COVID 19 
"อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ เช็คชื่อไทยชนะ"
-------------------
#รักษ์ถิ่น  #พัฒนาเมืองไผ่
"เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน"
-------------------
????แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย  : โทร 1132 หรือ 0 4327 2000 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
????Website : www.banphaicity.go.th
????Facebook : เทศบาลเมืองบ้านไผ่ https://www.facebook.com/banphaimuni
????YouTube : เทศบาลเมืองบ้านไผ่
https://www.youtube.com/c/BanphaiMunicipality
????LINE : @banphaimuni
????Tel :  0 4327 2661 , 0 4327 2642 (ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30)  
????Fax : 0 4327 2762 , 0 4327 2262 
????E-MAIL : info@banphaicity.go.th

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม