menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Big cleaning day ชุมชนสมประสงค์พัฒนา

ช่วงเช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย ลงพื้นที่ชุมชนสมประสงค์พัฒนา ร่วมทำกิจกรรม Big cleaning day ภายใต้โครงการขอนแก่นหน้าอยู่ มุ่งสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี ประจำปี 2562 ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม