menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการรู้ทันโรคหลอดเลือดในสมอง

เช้าวันที่ 11 กันยายน 2562 นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อำนวยการกองาธารณสุขฯ ได้รับมอบหมายจากนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เปิดโครงการรู้ทันโรคหลอดเลือดในสมอง โดยได้รับเกียรติจากพ ญ.กิตติยา ทองสุข เป็นผู้ให้ความรู้กับประชาชนในครั้งนี้ ณ ศาลาชุมชนสมประสงค์พัฒนา โดยมีประธานสภาเทศบาลฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ ให้เกียรติมาร่วมโครงการในครั้งนี้https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photos/?tab=album&album_id=3059690144072784