menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ " เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ " แล้วมาพบกับกิจกรรมดีๆ ที่จะรวมมอบให้กับเด็กๆ กันนะค่ะ