เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ วันที่ 7 เมษายน 2564

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 7 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง ประจำปี 2564 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่
-------------------
#SAVE BANPHAI "อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ เช็คชื่อด้วยไทยชนะ"
"เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน"
-------------------
????แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย : โทร 1132 หรือ 0 4327 2000 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
????Facebook : เทศบาลเมืองบ้านไผ่
????YouTube : เทศบาลเมืองบ้านไผ่
????LINE : @banphaimuni
????Tel : 0 4327 2661 , 0 4327 2642 (ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30)
????Fax : 0 4327 2762 , 0 4327 2262
????E-MAIL : info@banphaicity.go.th

https://www.facebook.com/media/set?vanity=banphaimuni&set=a.5340141669360942