เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

#ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พ.ต.อ.พิชัยภูษิส จารุพงศ์ ผู้กำกับสภ.บ้านไผ่ นายจิตรายุทธ ฉัตรชัยพลรัตน์ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต 2 นายนริศร จรรยานิทัศน์ คณะกรรมการกต.ตร. เเละเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่
     ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ  ณ ห้องประชุมสถานีตรวจภูธรบ้านไผ่  
-------------------
#SAVE BANPHAI #ANTI COVID19
"อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ เช็คชื่อไทยชนะ วัดไข้เสมอ" (DMHTT)
-------------------
#พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน#
"เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน"
-------------------
????แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย : โทร 1132 หรือ 0 4327 2000
????Website : www.banphaicity.go.th
????Facebook : เทศบาลเมืองบ้านไผ่ https://www.facebook.com/banphaimuni
????YouTube : เทศบาลเมืองบ้านไผ่
https://www.youtube.com/c/BanphaiMunicipality
????LINE : @banphaimuni
????Tel : 0 4327 2661 , 0 4327 2642
????Fax : 0 4327 2762 , 0 4327 2262
????E-MAIL : info@banphaicity.go.th