เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พักคอย

“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายละออ บุญส่ง สมาชิกสภาเทศบาล เเละนายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พักคอย โดยมีนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุม เเละมีนางสาวเบญจวรรณ ศิริพรรณ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต1 นายจิตรายุทธ ฉัตรชัยพลรัตน์ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ ท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ สาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการชุมชน เเละประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณจุดพักคอย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดขอนแก่น
-------------------
#SAVE BANPHAI #ANTI COVID19
"อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ เช็คชื่อไทยชนะ วัดไข้เสมอ" (DMHTT)
-------------------
#พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน#
"เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน"
-------------------
????แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย : โทร 1132 หรือ 0 4327 2000
????Facebook : เทศบาลเมืองบ้านไผ่ https://www.facebook.com/banphaimuni
????YouTube : เทศบาลเมืองบ้านไผ่
????LINE : @banphaimuni
????Tel : 0 4327 2661 , 0 4327 2642
????Fax : 0 4327 2762 , 0 4327 2262
????E-MAIL : info@banphaicity.go.th