menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดขอนแก่น .....ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดในรูปแบบภาพยนต์โฆษณา หรือภาพยนต์สั้น เนื้อหาส่งเสริมแนวคิด "คนไทยตื่นรู้สู้โกง"

รายละเอียดตามเอกสารและลิงค์ที่แนบมาด้วยค่ะ http://www.kklocal.go.th/order/detail/5607