เทศบาลเมืองบ้านไผ่
แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร