menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรมตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วมประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 15 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย พนักงานเทศบาลและประธานคณะกรรมการชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 และกิจกรรมอบรมตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วมประจำปี โดยมีนางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม