เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมออกแบบสวนสาธารณะเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ผ่านระบบ ZOOM

#ประชุมออกแบบสวนสาธารณะเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ผ่านระบบ ZOOM
      “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง
       ประชุมออกแบบสวนสาธารณะเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมไผ่เงิน
-------------------
#SAVE BANPHAI  #ANTI COVID19
"อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ เช็คชื่อไทยชนะ วัดไข้เสมอ" (DMHTT)
-------------------
#รักษ์ถิ่น  #พัฒนาเมืองไผ่
"เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน"
-------------------
????แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย  : โทร 1132 หรือ 0 4327 2000
????Website : www.banphaicity.go.th
????Facebook : เทศบาลเมืองบ้านไผ่ https://www.facebook.com/banphaimuni
????YouTube : เทศบาลเมืองบ้านไผ่
https://www.youtube.com/c/BanphaiMunicipality
????LINE : @banphaimuni
????Tel :  0 4327 2661 , 0 4327 2642  
????Fax : 0 4327 2762 , 0 4327 2262 
????E-MAIL : info@banphaicity.go.th

 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=banphaimuni&set=a.5669668913074881