เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันการศึกษาทางไกล ........เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) โดยวิธีเรียนทางไกล จำนวน 7 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ที่แนบมาค่ะ http://www.dei.ac.th/mdei/