menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ไหว้าศาลเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 กองคลังและกองวิชาการและแผนงาน ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ไหว้าศาลเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม