เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562  ดาวน์โหลดเอกสาร>>