เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (028)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (028) 

    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 (028)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 (028)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 (028)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 (028)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>