menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

มอบดอกไม้จันทร์ให้กับทางอำเภอบ้านไผ่ (29-04-2017)

ช่วงบ่ายวันที่ 29 กันยายน 2560 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ให้กับท่าน ธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ เพื่อร่วมในงานถวายเพลิงพระศพ พระมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่