menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสุขภาพดีแบบบาสโลบ โดยกลุ่มบาสโลบบ้านข่าศรีบุญเรือง

เย็นวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกองและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เปิดโครงการสุขภาพดีแบบบาสโลบ โดยกลุ่มบาสโลบบ้านข่าศรีบุญเรือง สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ ศาลาชุมชนบ้านข่าพัฒนา โดยมีนายภาณุมาศ หล้ามณี สมาชิกสภาเทศบาล ให้เกียรติมาร่วมในครั้งนี้

ติตตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่