menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานประเพณี ลอยกระทง ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สระน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ88 พรราษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ขอเชิญร่วมงานประเพณี ลอยกระทง ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สระน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ88 พรราษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ขอขมาพระแม่คงคา และชมการแสดงมากมาย แล้วมาพบกัน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม