menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุขใจ สูงวัยเมืองไผ่

เช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร "โรงเรียนสุขใจ สูงวัยเมืองไผ่" ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่