เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง