menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาฯ12/2562

บ่ายวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นางสาวเรณู พร้อพรั่ง รองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจากนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่12/2562 ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านไผ่ ชั้น2 โดยมีนายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธาน

 

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม