เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนเมษายนองค์กรภาคประชาชน ประจำปี 2564

#ประชุมประจำเดือนเมษายนองค์กรภาคประชาชน ประจำปี 2564
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 8 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน เดือนเมษายน 2564 เพื่อเเจ้งกิจกรรมโครงการ ข่าวสารต่างๆ พร้อมทั้งเน้นย้ำพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในช่วงที่ออกจากบ้าน รวมไปถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมดำเนินการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ/ฝ่าย พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน ประธานกลุ่มสตรีชุมชนและประชุมชน เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่
#SAVE BANPHAI  #ANTI COVID 19 
"อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ เช็คชื่อไทยชนะ"
-------------------
#รักษ์ถิ่น  #พัฒนาเมืองไผ่
"เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน"
-------------------
????แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย  : โทร 1132 หรือ 0 4327 2000 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
????Website : www.banphaicity.go.th
????Facebook : เทศบาลเมืองบ้านไผ่ https://www.facebook.com/banphaimuni
????YouTube : เทศบาลเมืองบ้านไผ่
https://www.youtube.com/c/BanphaiMunicipality
????LINE : @banphaimuni
????Tel :  0 4327 2661 , 0 4327 2642 (ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30)  
????Fax : 0 4327 2762 , 0 4327 2262 
????E-MAIL : info@banphaicity.go.th

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม