menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับมอบสิ่งของจากคณะคริสจักรแห่งประเทศไทยและบริษัทเทคซายน์ จัดกัด

เช้าวันที่ 13 กันยายน 2562 นางดรุณี วิศิษฐ์ชาติและคณะคริสจักรแห่งประเทศไทย นำสิ่งของอุปโภค บริโภคและโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับบริษัทเทคซายน์ จัดกัด , คุณศุภกฤต เเละกัลยาณมิตร บริจาคอาหารแห้ง ยา จำนวน 500ชุด มามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านไผ่ โดยมีนายกฤษย์ ชัยมาตย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้รับมอบและลงพื้นที่https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photos/?tab=album&album_id=3065235223518276