เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

จะดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำปี 2565

ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 – วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น รวมจำนวน 3 วัน (ในวันเวลาราชการ)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่รูปภาพที่แนบ