menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

มอบเงินสนับสนุน “วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น”

ช่วงบ่ายวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบเงินสนับสนุน “วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น” จำนวน 10,000 บาท ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น(หลังใหม่)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม