เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านไผ่

#ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านไผ่
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 7 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
    เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไผ่เงิน
-------------------
#รักษ์ถิ่น #พัฒนาเมืองไผ่
"เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน"
-------------------
????แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย : โทร 1132 หรือ 0 4327 2000
????Website : www.banphaicity.go.th
????Facebook : เทศบาลเมืองบ้านไผ่ https://www.facebook.com/banphaimuni
????YouTube : เทศบาลเมืองบ้านไผ่
https://www.youtube.com/c/BanphaiMunicipality
????LINE : @banphaimuni
????Tel : 0 4327 2661 , 0 4327 2642
????Fax : 0 4327 2762 , 0 4327 2262
????E-MAIL : info@banphaicity.go.th 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=banphaimuni&set=a.5340118282696614