เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

​                

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร    

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร     

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการกีฬาในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 

  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการเรารักบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร   

 

  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการเรารักบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร   

โครงการกฐินสามัคคี 6-11-62.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร     

โครงการกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 6-11-62.pdf  ดาวน์โหลดเอกสาร     

โครงการทอดผ้าป่าขยะ 23-12-62.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร     

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 11-1-63.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร     

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 1-1-63.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร     

โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ 17-21-63.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร     

โครงการแข่งขันกีฬา อนุบาลเกมส์ 27-28-63.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร     

 

  • รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่องานบริการศูนย์บริการประชาชนประจำปี 2564

ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร    
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร  
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 

  • รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่องานบริการศูนย์บริการประชาชนประจำปี 2563 

ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร     
     
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร     
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร     
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร     
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร     
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร     
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร      
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 

  • รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่องานบริการศูนย์บริการประชาชนประจำปี 2562 

ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน ทั้งปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน มิย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน ก.ค..62 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน ส.ค..62 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน กย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน ตค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน พย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน ธค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร  

  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

   โครงการ I SEE YOU 19/12/2561  ดาวน์โหลดเอกสาร     

   โครงการ I SEE YOU 21/12/2561  ดาวน์โหลดเอกสาร     

   โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนบ้านไผ่เกมส์ 17-21/12/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร     

   โครงการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่ ปี2562 01/01/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร     

   โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 12/1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร    

   โครงการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนครั้งที่3 19/02/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร    

   โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ 20-21/2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร     

   โครงการงานประเพณีสงกรานต์ 13-15/4/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร     

   โครงการแข่งขันฟุตบอล7คน  25-29/04/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร    

   โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 16-17/7/62 ดาวน์โหลดเอกสาร    

   โครงการเรารักบ้านไผ่ 10-10-62.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร  
 

  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

   โครงการจัดงานทอดกฐินสามัคคี 30-31/10/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการจัดงานกฐินสามัคคี 30-31/10/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  3/11/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  21-22/11/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU 4/12/2560  ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU 12/12/2560  ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการจจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 1/1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU 4/1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU ปี2561 09/01/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU 16/1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU ปี2561 11/01/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   การจัดการประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ 20/1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU ปี2561 23/01/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU ปี2561 25/01/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU 165 ปี2561 26/01/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU ปี2561 28/01/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU 29/1/2561  ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU 30/1/2561  ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU 1/2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU ปี2561 06/02/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2561 08/02/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU 12/2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการเรารักบ้านไผ่ 13/2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU ปี2561 20/02/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ปี2561 21-22/02/2561   ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2561 22/02/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการงานประเพณีสงกรานต์ 13-15/4/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (220) ปี2561 24/04/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการจัดงานวันเทศบาล(232) ปี2561  27/04/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 30-31/9/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

   โครงการจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 01/01/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 12/01/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2560 14/01/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ 18-22/01/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU 186 ปี2560 26/01/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 02/02/2560  ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 14/02/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 21/02/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ปี2560 23-24/02/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 02/03/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 09/03/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 16/03/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 (156) 24/03/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 24/03/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 30/03/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 07/04/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ปี2560 13-15/04/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (220) ปี2561 24/04/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (232)  ปี2560 24/04/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU (225)  ปี2560  27/04/2560  ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEEYOU (221)  ปี2560  27/04/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล(217) ปี2560  27/04/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560  11/05/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU  30/5/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU  20/6/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU  27/6/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร