เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร  

  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการกฐินสามัคคี 6-11-62.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร   

โครงการกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 6-11-62.pdf  ดาวน์โหลดเอกสาร   

โครงการทอดผ้าป่าขยะ 23-12-62.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร   

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 11-1-63.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร   

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 1-1-63.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร   

โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ 17-21-63.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร   

โครงการแข่งขันกีฬา อนุบาลเกมส์ 27-28-63.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร   

  • รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่องานบริการศูนย์บริการประชาชนประจำปี 2563 

ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน ตค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน พย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน ธค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน มค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน กพ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน มีค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน เมย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร   
 

  • รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่องานบริการศูนย์บริการประชาชนประจำปี 2562 

ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน ทั้งปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน มิย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน ก.ค..62 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน ส.ค..62 ดาวน์โหลดเอกสาร   
ผลสำรวจศูนย์บริการประชาชน กย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร   

 

  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

   โครงการ I SEE YOU 19/12/2561  ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU 21/12/2561  ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนบ้านไผ่เกมส์ 17-21/12/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่ ปี2562 01/01/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 12/1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนครั้งที่3 19/02/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ 20-21/2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการงานประเพณีสงกรานต์ 13-15/4/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการแข่งขันฟุตบอล7คน  25-29/04/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 16-17/7/62 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการเรารักบ้านไผ่ 10-10-62.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร  
 

  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

   โครงการจัดงานทอดกฐินสามัคคี 30-31/10/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการจัดงานกฐินสามัคคี 30-31/10/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  3/11/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  21-22/11/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU 4/12/2560  ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU 12/12/2560  ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการจจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 1/1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU 4/1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU ปี2561 09/01/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU 16/1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU ปี2561 11/01/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   การจัดการประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ 20/1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU ปี2561 23/01/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU ปี2561 25/01/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU 165 ปี2561 26/01/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU ปี2561 28/01/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU 29/1/2561  ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU 30/1/2561  ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU 1/2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU ปี2561 06/02/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2561 08/02/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU 12/2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการเรารักบ้านไผ่ 13/2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU ปี2561 20/02/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ปี2561 21-22/02/2561   ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2561 22/02/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการงานประเพณีสงกรานต์ 13-15/4/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (220) ปี2561 24/04/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการจัดงานวันเทศบาล(232) ปี2561  27/04/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 30-31/9/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   

  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

   โครงการจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 01/01/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 12/01/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2560 14/01/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ 18-22/01/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU 186 ปี2560 26/01/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 02/02/2560  ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 14/02/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 21/02/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ปี2560 23-24/02/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 02/03/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 09/03/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 16/03/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 (156) 24/03/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 24/03/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 30/03/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560 07/04/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ปี2560 13-15/04/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (220) ปี2561 24/04/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (232)  ปี2560 24/04/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU (225)  ปี2560  27/04/2560  ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEEYOU (221)  ปี2560  27/04/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล(217) ปี2560  27/04/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร  

   โครงการ I SEE YOU ปี2560  11/05/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU  30/5/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU  20/6/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร   

   โครงการ I SEE YOU  27/6/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร