เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

       ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>

       ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร>

       ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร>

       ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร>

       ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร>

       ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร>