menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ช่วงบ่ายวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นายอิทธิพล พวกเมืองพล ผู้อำนวยการกองช่าง และวิศวกรโยธา ร่วมประชุมพิจารณาดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัยพายุโพดุล) กรณีฉุกเฉิน โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม