menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรบิคโดยชมรมแอโรบิคสวนสุข

เย็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้รับมอบหมายจากนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เปิดโครงการขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรบิค โดยชมรมแอโรบิคสวนสุขภาพที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ณ ลานออกกำลังกาย ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม