menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ฝึกอบรมระบบจัดการและติดตามเรื่องร้องเรียน ดำรงธรรม Tracking

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 จนท.สำนักปลัดเทศบาลและกองวิชาการและแผนงานได้รับมอบหมายจากท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ให้เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการฯ และฝึกอบรม รุ่นที่ 1 เรื่อง ระบบจัดการและติดตามเรื่องร้องเรียน ดำรงธรรม Tracking ณ อาคารอำนวยการวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีท่านสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photos/?tab=album&album_id=3136720366369761