เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

# ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

# ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน 
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 10 มิถุนายน  2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เลขานุการนายกฯลงพื้นที่แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ในเรื่องของท่อระบายน้ำและในเรื่องของการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนด้วยความปลอดภัย ณ ชุมชนอุตรนครและชุมชนโนนสว่าง 
-------------------
#SAVE BANPHAI #ANTI COVID19
"อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ เช็คชื่อไทยชนะ วัดไข้เสมอ" (DMHTT)
-------------------
#รักษ์ถิ่น #พัฒนาเมืองไผ่
"เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน"
-------------------

????แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย : โทร 1132 หรือ 0 4327 2000
????Website : www.banphaicity.go.th
????Facebook : เทศบาลเมืองบ้านไผ่ https://www.facebook.com/banphaimuni
????YouTube : เทศบาลเมืองบ้านไผ่
https://www.youtube.com/c/BanphaiMunicipality
????LINE : @banphaimuni
????Tel : 0 4327 2661 , 0 4327 2642
????Fax : 0 4327 2762 , 0 4327 2262
????E-MAIL : info@banphaicity.go.th
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม