menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมการแข่งขันเซปักตระกร้อเพื่อประชาชน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาต้านยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ตามรายละเอียดที่แนบมาค่ะ