menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการวันเรารักบ้านไผ่ พร้อมจัดกิจกรรมการประกวดวงดนตรีจากน้องๆเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2563

เย็นวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จัดโครงการวันเรารักบ้านไผ่ พร้อมจัดกิจกรรมการประกวดวงดนตรีจากน้องๆเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่และกิจกรรมความบันเทิงเวทีดนตรีในสวน ณ บริเวณลานสุขภาพ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่

คลิกเพื่อเปิดดูรูปเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photos/?tab=album&album_id=3552026611505799