menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดขอนแก่นได้เพิ่มช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน 3 ช่องทาง 1.เว็บไซร์,2.แอปพิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือและ3.ตู้kiosk แจ้งเรื่องร้องเรียนอัตโนมัติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดขอนแก่นได้เพิ่มช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน 3 ช่องทาง 1.เว็บไซร์,2.แอปพิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือและ3.ตู้kiosk แจ้งเรื่องร้องเรียนอัตโนมัติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม