menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันที่ 13 ตุลาคม 2562

ช่วงเช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมลำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ก่อนแยกย้ายปฏิบัติงาน ณ บริเวณลำห้วยจิก ชุมชนหมู่1พัฒนา

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม