เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี (ITA36)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (ITA36)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (ITA36)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (ITA36)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (ITA36)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>