เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566  ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564  ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  ดาวน์โหลดเอกสาร>>