เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่

ประชาสัมพันธ์จากที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่
1. เรื่อง แจ้งเตือนให้ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

2. เรื่อง แจ้งกำหนดวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2565