menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่จัดเตรียมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2562

ช่วงเช้าวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ คุณครูโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่จัดเตรียมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม