menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดขอนแก่น(ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 4/2562

บ่ายของวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ได้มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม  กองวิชาการและแผนงาน และสำนักปลัดเทศบาล ร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดขอนแก่น(ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่(ชั้น2) โดยมีท่านสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม>>>
https://web.facebook.com/pg/banphaimuni/photos/?tab=album&album_id=3116472111727920