เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการการแก้ไขความยากจน

ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการการแก้ไขความยากจน        
      คู่มือการเข้างานระบบสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบ ThaiQM 
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์  
http://www.ubondopa.com/db/03-29-2022%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%9E.pdf