เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดสะอาดโดนนงาม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=banphaimuni&set=a.5663046503737122

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดสะอาดโดนนงาม

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 9 มิถุนายน  2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณโดยรอบวัด ตามโครงการ วัด สุขาสร้างสุข ประจำปี 2564 ณ วัดสะอาดโนนงาม ชุมชนหนองลุมพุก
-------------------
#SAVE BANPHAI #ANTI COVID19
"อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ เช็คชื่อไทยชนะ วัดไข้เสมอ" (DMHTT)
-------------------
#รักษ์ถิ่น #พัฒนาเมืองไผ่
"เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน"
-------------------

????แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย : โทร 1132 หรือ 0 4327 2000
????Website : www.banphaicity.go.th
????Facebook : เทศบาลเมืองบ้านไผ่ https://www.facebook.com/banphaimuni
????YouTube : เทศบาลเมืองบ้านไผ่
https://www.youtube.com/c/BanphaiMunicipality
????LINE : @banphaimuni
????Tel : 0 4327 2661 , 0 4327 2642
????Fax : 0 4327 2762 , 0 4327 2262
????E-MAIL : info@banphaicity.go.th

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม