menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

จังหวัดขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราช พนักงาน บุคคลกล และประชาชนในพื้นที่ร่วมติดตามรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ตามวันแบะเวลา ที่ออกอากาศในผังรายการวิทยุ ตามที่แนบมาพร้อมนี้   เอกสารที่แนบ     ดาวน์โหลดเอกสาร