menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ปั่นจักรยานประสานใจทุกวัยรักสุขภาพ ประจำปี2562

เช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯได้รับมอบหมายจากนายไพทูรย์เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ร่วมโครงการปั่นจักรยานประสานใจทุกวัยรักสุขภาพ ประจำปี2562 โดยชมรมจักรยานบ้านไผ่ ณ ลานประชารัฐ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม