เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากอำเภอบ้านไผ่ .........ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไป ร่วมประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับธงชาติ ประดับธงตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีราชาภิเษก และจัดทำซุ้มถวายพระเกียรติ ตามถานที่ราชการ อาคารบ้านเรือน ตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติ