menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

มอบถัง SAVE เมืองบ้านไผ่

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงเช้าวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ มอบถัง SAVE เมืองบ้านไผ่ ภาชนะสำหรับรองรับหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้าที่ใช้แล้ว แก่ชุมชนประปา และชุมชนศรีบุญเรือง และจะทำการส่งมอบให้แก่ 37 ชุมชนอีกต่อไป ณ ห้องปฏิบัติงานปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม