เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(ITA037)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(ITA037)

 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(ITA037) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(ITA037) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(ITA037) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(ITA037) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร>>