เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

สถิติการให้บริการ

​- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2564 ดูรายละเอียดที่นี่   ไฟล์PDF 

​- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดูรายละเอียดที่นี่   ไฟล์PDF 

​- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดูรายละเอียดที่นี่   ไฟล์PDF 

​- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดูรายละเอียดที่นี่   ไฟล์PDF 

​- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดูรายละเอียดที่นี่   ไฟล์PDF 

​- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2564 ดูรายละเอียดที่นี่   ไฟล์PDF     

- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-6เดือนแรก (ตุลาคม2563-มีนาคม 2564)  ดูรายละเอียดที่นี่   ไฟล์PDF    

- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดูรายละเอียดที่นี่   ไฟล์PDF    

- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดูรายละเอียดที่นี่   ไฟล์PDF    

- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2564 ดูรายละเอียดที่นี่   ไฟล์PDF     

 

- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียดที่นี่   ไฟล์PDF    

- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดูรายละเอียดที่นี่   ไฟล์PDF   

- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดูรายละเอียดที่นี่   ไฟล์PDF    

- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-6เดือนแรก (ตุลาคม2562-มีนาคม 2563)  ดูรายละเอียดที่นี่   ไฟล์PDF    

 

- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-ทั้งปีงบประมาณ (ตุลาคม2561-กันยายน 2562)  ดูรายละเอียดที่นี่   ไฟล์PDF     

- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-6เดือนหลัง (เมษายน2562-กันยายน 2562)  ดูรายละเอียดที่นี่   ไฟล์PDF    

- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-6เดือนแรก (ตุลาคม2561-มีนาคม2562)  ดูรายละเอียดที่นี่   ไฟล์PDF     

- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-ทั้งปีงบประมาณ (ตุลาคม2560-กันยายน2561)  ดูรายละเอียดที่นี่   ไฟล์PDF