เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา และ งานศิษย์เก่า คืนสู่เหย้า ชาวแสงทอง

งานทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา และ งานศิษย์เก่า คืนสู่เหย้า ชาวแสงทอง
กำหนดการจัดงานในวันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2566